Witte vlieg

De witte vlieg (Aleyodidae) ofwel motluizen genoemd behoren tot de wantsachtigen insecten familie. Het is een aanverwant van de blad-, dop- en schildluis.

Witte vlieg
  • Naam: Witte vlieg
  • Soort: Vliegend insect
  • Bestrijdbaar: Matig
  • Verspreiding: Vliegend
Witte vlieg

De witte vlieg (Aleyodidae) ofwel motluizen genoemd behoren tot de wantsachtigen insecten familie. Het is een aanverwant van de blad-, dop- en schildluis.

Bestrijding

De bestrijding van deze plaag is lastig maar niet onmogelijk. Ze zijn door de jaren niet resistent geworden tegen veel vormen van pesticiden. Gebruik voor de bestrijding van de plaag een chemisch bestrijdingsmiddel. De chemische bestrijding zal alleen effectief zijn wanneer het over een bepaalde periode herhaaldelijk wordt toegepast en over de gehele plaag wordt verspreid. De witte vlieg kan ook biologisch worden bestreden.


Variëteiten

De witte vlieg komt in diverse varianten voor, de meest voorkomende zijn de:

  • Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) De kaswittevlieg vormt een hoofdplaag wat betreft vele groente-, fruit- en siergewassen.
  • Tabakswittevlieg (Bemisia argentifolii)
  • Trialeurodes aubutiloneus
  • Koolwittevlieg (Aleydrodes proletella)

Opmerkelijk

Plagen kunnen zo erg zijn dat wanneer men een blad aanraakt er een wolk van witte vliegjes omhoog stijgt, wees dus optijd met preventief bestrijden.


Witte vlieg in de Kamerplant?

De witte vlieg ziet eruit zoals de naam al zegt, als een witte vlieg. Echter hebben deze insecten een 7-ledige antenne en twee paar gelijk gevormde en doorzichtige vleugels. De totale lengte bedraag tussen de 1 en 3 mm.

Locatie op de plant?
De vliegjes zijn vooral te vinden op de jongere bladeren vaak bovenin de plant. Hierop zetten zij hun eieren af. Zodra de larve uitkomen zijn deze in staat zich te verplaatsen, echter nog niet over grote afstanden. Deze blijven vaak in de buurt van hun oude eicel. De oudere larven vallen naar beneden en richten op die manier schade aan bij de onderzijde van de plant.

Verspreiding
De witte vlieg verspreidt zich door te vliegen van plant naar plant.

Oorzaak
Het begint vaak op planten die buiten staan gedurende de langere en warme zomerdagen. Dit is het ideale klimaat voor de witte vlieg.


Schadelijkheid

De witte vlieg voedt zich aan de onderzijde van een blad van de plant. Ze beschadigen de planten door de zogenoemde floëem aan te boren, dit zijn de ‘’aders’’ waardoor de plant voedingsstoffen vervoert. De plant verliest hierdoor turgor, dit is de spanning die elke cel uitoefent op het blad. Als laatste reageert de plant op het toxische speeksel van deze vlieg. Deze vliegen leven in grote groepen en zijn op deze manier in staat een plant snel totaal te vernietigen. Naast zijn effect op de celstructuur van de bladeren produceert de witte vlieg honingdauw, dat op zijn beurt weer de groei van diverse schimmels bevordert.

Schadelijk voor mensen?
De witte vlieg kan drager zijn van diverse virussen. Maar is zelden echt schadelijk voor de mens.

Welke planten zijn gevoelig?
Oorspronkelijk kwam deze plaag vooral voor in de kassenteelt. Gewassen uit de moestuin zijn extra gevoelig voor deze plaag. Verder zijn alle kamerplanten met zacht blad een geschikte gastheer voor de witte vlieg.


Biologische bestrijding

Als je last hebt van de witte vlieg rondom je kamerplant kan je dit ook biologisch bestrijden. Dit kan doormiddel van Sluipwesppoppen van biogroei. Deze kan je eenvoudig kopen op hun website.

Ga direct naar