Trips

Trips is een klein en dun insect met vleugels. De naam Trips Thysanoptera is een griekse samenstelling van Thysasos (rafel) en pteron (vleugel). Het feit dat de trips kan vliegen is direct de reden dat de plaag zo gevreesd is.

Trips
 • Naam: Trips
 • Soort: Vliegend insect
 • Bestrijdbaar: Matig
 • Verspreiding: Vliegend
Trips

Trips is een klein en dun insect met vleugels. De naam Trips Thysanoptera is een griekse samenstelling van Thysasos (rafel) en pteron (vleugel). Het feit dat de trips kan vliegen is direct de reden dat de plaag zo gevreesd is.

Bestrijding

De trips zijn lastig te bestrijden, hij is in de afgelopen decennia immuun geworden tegen veel pesticiden en insecticiden. Gebruik voor de bestrijding van trips een chemisch bestrijdingsmiddel. Let hierbij op dat je dit herhaaldelijk aanbrengt en goed alle delen van de plaag besproeit.

De huis tuin en keuken tip tegen trips is als volgt; Spoel de plaag met water en een oplossing van zachte gele zeep (20g per liter water) en 10 cc brandspiritus of Ethanol.

Biologische bestrijdingsmiddelen

Tripsen houden niet van een hoge luchtvochtigheid, om van trips af te komen wordt er aangeraden de luchtvochtigheid te verhogen of de plant regelmatig te besproeien met water.

Om goed te kunnen waarnemen hoeveel trips er aanwezig is gebruik je gele vangplaten waarop de trips zal vastplakken. Gele vangplaten zullen een plaag reduceren maar niet geheel uitroeien.

Ten slotte zijn aaltjes ideaal om de tripspoppen te bestrijden. Voordat trips volwassen wordt verpoppen de beestjes zich op de grond. Wanneer je aaltjes aanbrengt zal deze stadia van trips bestreden worden. Een effectief middel om ernstige plagen te reduceren. 

Chrysop - Tegen spint, trips, blad- en wolluis

 • Kaartjes met de eitjes van Chrysopa carnea
 • Na 2 tot 5 dagen komen de larven eitjes uit
 • Hang 1 tot 3 kaartjes per plant
 • Dag van ontvangst direct aan de kamerplanten te hangen

Voor behandeling tegen: trips

Bekijk product

Chrysop tegen bladluis

Variëteiten

De trips heeft drie bekende varianten, namelijk:

 • De gestreepte Kasthrips (Parthenothrips dracanae)
 • De Tabakstrips (Thrips tabaci)
 • De Californische Trips

Die laatste staat bekend vanwege zijn grote resistentie tegen diverse insecticiden.

Opmerkelijk

De trips heeft een antenne die uit acht segmenten bestaat, dit is zichtbaar onder een microscoop.


Trips in de kamerplant?

Tripsen zijn zeer klein, maximaal 1 mm in de breedte. Het zijn niet hele goede vliegers. Ze maken slim gebruik van de thermiek en windomstandigheden en zijn zodoende in staat om tot grote hoogtes te komen. Volwassen tripsen zijn opvallend overdwars gestreept en hebben een lichte vleugeltekening. Het dier heeft een zuigsnuit en beschadigt hiermee de bladeren. Trips legt zijn eieren in het bladweefsel welke na 8 dagen uitkomen. De jonge larven zijn witachtig van kleur en leven in groepen, wanneer ze ouder zijn verspreiden zij zich individueel. De larve ontpopt na 14 dagen en de trips kan vanaf dat moment vliegen en zich zodoende makkelijker verspreiden.

Locatie op de plant?
Volwassen tripsen zijn vooral te vinden op de bovenkant van het blad. Larven zitten in clusters aan de onderkant van het blad.De trips verpopt zich onder de grond of andere beschutte plaatsen op de plant, maar soms ook in bloemen of bladeren.

Verspreiding
De trips verspreidt zich door te vliegen van plant naar plant.

Oorzaak
Trips komt vaak voor in ruimtes die een lage luchtvochtigheid hebben.


Schadelijkheid

Tripsen prikken in de cellen van het blad, hiermee beschadigt het oppervlakteweefsel en zuigt hij deze vervolgens leeg. Het blad zal hierdoor zilvergrijze vlekken tonen. Vaak hebben deze vlekken ook donkergroene vlekjes, dit zijn uitwerpselen van de trips. Door de trips vermindert de productie van nieuw blad. Ernstige aantasting kan de bladeren laten uitdrogen.

Schadelijk voor mensen?
De trips kan besmet zijn met een virus en zodoende schadelijk zijn voor mensen.

Welke planten zijn gevoelig?
De trips is niet specifiek in zijn keuze voor gastheer wat betreft planten. Alle kamerplanten en sierplanten zijn trips gevoelig.


Ga direct naar